Тендерийн урилга
Түшиг суманд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах
...

2020-09-11 15:21:03

Дэлгэрэнгүй ...
Түшиг сумын Эрүүл мэндийн төвийн дотор засвар
...

2020-09-11 15:07:09

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын ерөнхий боловсролын 4-р сургуульд тавилга худалдан авах
...

2020-09-09 12:08:03

Дэлгэрэнгүй ...
Халуун усны барилга /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/
...

2020-09-07 14:36:06

Дэлгэрэнгүй ...
Түшиг сумын Эрүүл мэндийн төвийн дотор засвар
...

2020-08-24 10:07:05

Дэлгэрэнгүй ...
Түшиг суманд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах
...

2020-08-24 09:29:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын ерөнхий боловсролын 4-р сургуульд тавилга худалдан авах
...

2020-08-21 09:38:05

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын Гэрэлт цогцолборын гэрэлтүүлгийн ажил
...

2020-08-20 09:52:03

Дэлгэрэнгүй ...
Цэвэр усны шугам /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, Хонгор морьт, 1 дүгээр баг/
...

2020-08-20 09:31:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын 2-р сургуулийн заалны зураг төсвийн үнэ
...

2020-08-13 11:05:06

Дэлгэрэнгүй ...