Тендерийн урилга
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын ерөнхий боловсролын 4-р сургуульд тавилга худалдан авах
...

2020-08-12 12:09:05

Дэлгэрэнгүй ...
Ерөө, Орхон, Түшиг сумын усны харуулыг гол, мөрний түвшин, өнгөрөлт, агаарын чийгдемператур хэмжигч автомат багажаар хангах
...

2020-08-10 11:24:01

Дэлгэрэнгүй ...
Шаамар суманд ундны усны худаг гаргах
...

2020-08-10 10:49:05

Дэлгэрэнгүй ...
Алтанбулаг сумын далангийн ажлын засвар
...

2020-07-29 10:04:06

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын ерөнхий боловсролын 4-р сургуульд тавилга худалдан авах
...

2020-07-29 09:48:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын 2-р сургуулийн заалны зураг төсвийн үнэ
...

2020-07-29 09:31:06

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын Хуримын ордонгийн хүчитгэх, засварын ажил
...

2020-07-28 11:01:03

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2016-2020 оны тайлан сэтгүүл хэвлэх
...

2020-07-28 10:46:03

Дэлгэрэнгүй ...
Хушаат сумын 10 ортой эмнэлгийн барилгын гол барилга, гэрэлтүүлэг, гадна бохир ус цооног өргөтгөлийн барилгын засварын ажил
...

2020-07-28 10:39:05

Дэлгэрэнгүй ...
"Он дарааллын бичээс 2016-2020" сэтгүүл хэвлэх
...

2020-07-28 10:24:05

Дэлгэрэнгүй ...