Тендерийн урилга
Сайхан сум Номгон тосгоны ЭМТ-ийн хүчитгэл
...

2020-07-17 14:15:02

Дэлгэрэнгүй ...
Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/
...

2020-07-17 14:09:21

Дэлгэрэнгүй ...
Сайхан сум Номгон тосгоны ЭМТ-ийн хүчитгэл
...

2020-07-06 10:31:02

Дэлгэрэнгүй ...
Хараа голын эрэг орчмын газруудыг бургасжуулах ажлыг Баянгол, Мандал суманд тус бүр 10 га талбайд гүйцэтгүүлэх
...

2020-07-03 09:52:01

Дэлгэрэнгүй ...
Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Сэлэнгэ, Түшиг сум/
...

2020-07-02 10:34:05

Дэлгэрэнгүй ...
Мандал сумын Хэрх тосгоны соёлын төвийн барилгын их засвар
...

2020-07-01 11:08:03

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын 8-р баг буурын голын айлуудын дулааны шугам тавих
...

2020-06-29 12:19:02

Дэлгэрэнгүй ...
Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 3 дугаар цэцэрлэг, "А" байр/
...

2020-06-26 12:26:02

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн гүүр барих
...

2020-06-26 11:18:03

Дэлгэрэнгүй ...
Сургуулийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/
...

2020-06-25 14:26:02

Дэлгэрэнгүй ...