Тендерийн урилга
Орон сууцын дулааны шугам сүлжээ, 60 айл /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, Орхон, 6 дугаар баг/
...

2020-06-25 11:07:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын Гэрэлт цогцолборын гэрэлтүүлгийн ажил
...

2020-06-22 09:18:03

Дэлгэрэнгүй ...
Түшиг суманд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах
...

2020-06-18 11:36:02

Дэлгэрэнгүй ...
Таван хан морин хуур сургалтын төвд хувцас хэрэглэл худалдан авах
...

2020-06-18 10:29:02

Дэлгэрэнгүй ...
Алтанбулаг сумын далангийн ажлын засвар
...

2020-06-18 09:42:01

Дэлгэрэнгүй ...
Нутгийн захиргааны 3-р байрны сантехникийн их засвар
...

2020-06-17 10:24:03

Дэлгэрэнгүй ...
Цэвэр усны шугам /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, Хонгор морьт, 1 дүгээр баг/
...

2020-06-17 10:06:02

Дэлгэрэнгүй ...
Таван хан морин хуур сургалтын төвд хувцас хэрэглэл худалдан авах
...

2020-06-11 10:11:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар сумын 2-р сургуулийн заалны зураг төсвийн үнэ
...

2020-06-11 09:28:03

Дэлгэрэнгүй ...
Улсын бүртгэлийн хэлтэст автомашин авах
...

2020-06-09 11:30:02

Дэлгэрэнгүй ...