Мэдээ, мэдээлэл
АЙМГИЙН НИЙТИЙН НОМЫН САНГИЙН БАЯЖИЛТАД АВЛИГЫН ЭСРЭГ НОМ, ГАРЫН АВЛАГЫГ ГАРДУУЛЛАА
...

2019-10-23 12:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
10 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДӨР “ИРГЭН ТӨВТЭЙ СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГ” БОЛНО
...

2019-10-21 10:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА
...

2016-05-06 11:42:00

Дэлгэрэнгүй ...
Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт дууслаа
Сэлэнгэ аймгийн хэмжээний 212 төрийн албан хаагчийн 2015 оны ХАСХОМэдүүлгийг цахим системд шивж баталгаажуулах ажил хуулийн хугацаанд хийгдэж дууслаа. ...

2016-02-19 11:25:50

Дэлгэрэнгүй ...
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаагаараа Сэлэнгэ аймаг өссөн үзүүлэлттэй байна
Уг үнэлгээг нээлттэй сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр шалгарсан “Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо” ТББ-ын төлөөлөл бүхий шинжээчдийн баг Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2015 оны А/88 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үнэлэх аргачлал”-ын дагуу аймаг, нийслэл, дүүргийн 2...

2015-12-24 12:57:00

Дэлгэрэнгүй ...
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2015 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
...

2015-12-22 11:20:00

Дэлгэрэнгүй ...
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 01/6719 албан бичгийн хэрэгжилт биелэлт
...

2015-11-21 09:45:00

Дэлгэрэнгүй ...
Авлигын эсрэг шуурхай арга хэмжээ зохион байгуулах сарын аяны биелэлт
...

2015-11-21 09:43:00

Дэлгэрэнгүй ...
АЗДТГ-ын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан
...

2015-11-13 09:41:00

Дэлгэрэнгүй ...
Авлигын эсрэг шуурхай арга хэмжээ зохион байгуулах сарын аян явагдаж байна
Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 10-р сарын 12-ны өдрийн А/412 тоот захирамжинд Төрийн байгууллагуудаас явуулж буй авлигын эсрэг хууль болон ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор авлигын эсрэг шуурхай арга хэмжээ зохион байгуулах сарын аяныг аймгийн хэмжээнд 2015 оны ...

2015-10-26 15:21:00

Дэлгэрэнгүй ...