Мэдээ, мэдээлэл
Авлигын эсрэг шуурхай арга хэмжээ зохион байгуулах сарын аян
...

2015-10-13 17:11:00

Дэлгэрэнгүй ...
Үүрэг чиглэл
...

2015-10-13 16:17:00

Дэлгэрэнгүй ...
АТГ сургалт зохион байгууллаа.
Авилгатай тэмцэх газрын хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсээс авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудлаар өнөөдөр буюу 29-ний өдөр Сэлэнгэ аймагт сургалт зохион байгууллаа. Авилгын эсрэг болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэ...

2015-09-29 15:18:00

Дэлгэрэнгүй ...
"Ил тод, ээлтэй, хариуцлагатай үйлчилгээ" сэдэвт хэлэлцүүлэг
...

2014-07-07 17:08:00

Дэлгэрэнгүй ...
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг сайжруулах зарим арга хэмжээ
...

2014-06-27 12:11:00

Дэлгэрэнгүй ...
хуулийн нэмэлт өөрчлөлт
...

2014-02-20 14:54:00

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2012 оны 04 дугаар сарын 25-ны өдөр Дугаар 05 Улаанбаатар хот Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам батлах тухай Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1, 10.7 дахь хэсэг, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг...

2013-11-27 14:19:00

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
...

2013-11-27 14:17:00

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
...

2013-11-27 14:13:00

Дэлгэрэнгүй ...
“Авлигатай тэмцэх” үндэсний хөтөлбөрийн төслийн хэлэлцүүлэг боллоо
“ Монгол Улсад үндэсний шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэх авлигатай тэмцэх” үндэсний хөтөлбөрийн төслийн хэлэлцүүлэг нь 2013 оны 11 сарын 18-25 ны өдрүүдэд Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Авлигатай тэмцэх газар, АНУ-ын олон улсын хөгжлийн агентлаг, Азийн сан, Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо хамтран орон даяар явуулс...

2013-11-25 01:06:00

Дэлгэрэнгүй ...