Төрийн үйлчилгээний лавлагаа
Боловсрол, соёл, урлагийн газрын үзүүлэх үйлчилгээ:

Д/д

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Үйлчилгээний хураамж

1

Боловсролын гэрчилгээ, үнэмлэх нөхөн олгох

-Үнэмлэх нөхөн олгохыг хүссэн иргэний өргөдөл

-Төгссөн сургуулийн тодорхойлолт                            -Дүнгийн хуулбар /Б маягт/

-Хувийн хэрэг                               

-Үрэгдүүлсэн гээгдүүлсэн, хүчингүй болгосон тухай зарлуулсан бичиг

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар                                        -Төгсөлтийн зургийн цомгийн хуулбар

2012 он хүртэл 4500                  2013 он 6000                            2014 он 9000