Төрийн үйлчилгээний лавлагаа
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын үзүүлэх үйлчилгээ:

Д/д

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Үйлчилгээний хураамж

1

Хүүхэд харах үйлчилгээг эрхлэх хүсэлтэй иргэдэд сургалт зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох

-Бүрэн дунд буюу түүнээс дээших боловсролын гэрчилгээний хуулбар

-Халдварт болон сэтгэцийн өвчингүй талаарх тодорхойлолт

-Гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй талаарх тодорхойлолт

60000