Төрийн үйлчилгээний лавлагаа
Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үзүүлэх үйлчилгээ:

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх бичиг баримт

Үйлчилгээний хураамж /төг/

 

 

Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр

 

1.

Гадаадад зорчих эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээ

Гадаад паспорт шинээр авахдаа өөрийн биеэр иргэний үнэмлэхтэйгээ ирж материалаа өгнө.

-Цээж зураг 4 хувь /сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3,5*4,5 хэмжээтэй, цагаан дэвсгэртэй, эгц урагшаа харсан, нүдний шилгүй, чих духны хэсэг ил гарсан, зурагнаас буулгаагүй, төрийн тусгай албан хаагчийн дүрэмт хувцасгүй байх/

-Гадаад паспорт авах мэдүүлгийн хуудас бүрэн гүйцэд бөглөнө.

Төрийн банк 15000008453

Голомт банк 4320000690 тоот дансны аль нэгэнд 5000 төгрөг тушаах

1401001218 тоот дансанд         8700 төгрөг

1401001081 тоот дансанд  8800 төгрөг /1жилээр нийт 22500 төгрөг/

5 жилээр авах бол нийт 32500 төгрөг                               

2.

Хил нэвтрэх үнэмлэх

-Иргэний үнэмлэх

Голомт банк 4320004180

Төрийн банк 15000036861тоот дансны аль нэгэнд хавсралтын үнэ 3000 төгрөг тушаасан байна.

3.

Гадаад паспорт сунгалт

Гадаад паспортоо сунгуулахдаа өөрийн биеэр иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

-Гадаадпаспортын сунгалт хийх мэдүүлгийн хуудсыг бүрэн гүйцэд бөглөнө

Голомт банк 4320000687, Төрийн банк 15000006347 тоот дансны аль нэгэнд үйлчилгээний хөлс: 1 жил 2000 төгрөг, 2 жил 4000 төгрөг

3 жил 6000 төгрөг, 4 жил 8000 төгрөг, 5 жил 10000 төгрөгийг тус тус тушаана.

Тэмдэгтийн хураамж:

Голомт банк 4320000690

Төрийн банк 15000008453 тоот дансны аль нэгэнд 2500 төгрөг тушаана.

4.

Иргэний үнэмлэх авах

Монгол Улсын иргэн та 16 нас хүрмэгц иргэний үнэмлэх шинээр авах тухай, харин 25,45 нас хүрмэгц иргэний үнэмлэх солиулах тухай хүсэлтээ оршин суугаа сум, дүүргийн Иргэний бүртгэлийн ажилтанд 30 хоногийн дотор гаргана.

-Хүсэлт /өргөдөл/

-Төрсний гэрчилгээ

-Эцэг /эх/-ийн иргэний үнэмлэх

Үнэ хураамж тушаасан баримт.

 Улсын тэмдэгтийн хураамж-3300 тухайн сумын төрийн сангийн дансанд

Иргэний үнэмлэхийн үнэ-15000 төгрөг

Төрийн банк 15000036860

Голомт банк 4320004179

Иргэний үнэмлэхээ хаяж үрэгдүүлсэн бол дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

-Хүсэлт

-Үнэ хураамж төлсөн баримт /Хяналтын улсын байцаагчийн шийтгэврээр торгууль төлсөн байх.       

Улсын тэмдэгтийн хураамж-3300 тухайн сумын төрийн сангийн дансанд

Иргэний үнэмлэхийн үнэ-15000 төгрөг/

Төрийн банк 15000036860

Голомт банк 4320004179

5

Шилжилт хөдөлгөөн

-3*4 см хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг

-Шилжин явсан бүртгэлийн нэгжээс хасалт хийсэн талаархи тодорхойлолт /Багийн даргын/

-Иргэний үнэмлэх

-16 хүртэлх насны хүүхэдтэй шилжвэл хүүхдийн төрсний гэрчилгээ

 

Улаанбаатар хотод шилжин явахад5000 төгрөг

Бусад аймагт 2500 төгрөг

Сум, баг хооронд 1500 төгрөг

Төрийн банк 15000006347

Голомт банк 4320000687

Тэмдэгтийн хураамж 1000 төгрөг

/тэмдэгтийн хураамж орон нутгийн дансанд/

6

Төрсний бүртгэл

-Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Төрсөн тухай эмнэлгийн

-Гэрчилгээ /СТ-4 маягт/

-Өрхийн эмнэлгээс эрүүл бойжиж буй тодорхойлолт

-Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар

Төлбөргүй

7

Үрчлэлт

-Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ эх хувиар авч ирэх

-Эрүүл бойжиж буй эмнэлгийн тодорхойлолт, сургуулийн тодорхойлолт

-Оршин суугаа багийн Засаг даргын тодорхойлолт

-Үрчлэгч, үрчлүүлэгч талууд биечлэн ирэх

Гэрчилгээний үнэ 2500

хоёр удаа тушаах

Төрийн банк 150000063478

8

Эцгийн нэр, нэр өөрчилсөний бүртгэл

-Овог, эцгийн нэр, нэрээ өөрчлөх тухай өргөдөл

-Өөрчлөх болсон шалтгаан нөхцлөө тодорхой бичих/

-Өөрийн болон эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Цагдаагийн газрын тодорхойлолт/ял шийтгэл эдэлж байгаагүй байх/

-Банк санхүүгийн тодорхойлолт /ШШГА-ны тодорхойлолт/

-Татварын хэлтсийн тодорхойлолт

-Оршин суугаа багийн засаг даргын тодорхойлолт

Төрсний гэрчилгээ эх хувиар авч ирэх

Гэрчилгээний үнэ 2500

/Хоёр удаа тушаах/

Төрийн банк 150000063478

 

9

Эцэг тогтоох бүртгэл

Хүүхдээ эцгээр нь овоглож бүртгүүлэхээр

-Эцэг, эхийн хамтран гаргасан өргөдөл.

-Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Төрсөн тухай эмнэлгийн гэрчилгээ /СТ-4 маягт/

-Өрхийн эмнэлгээс эрүүл бойжиж буй тодорхойлолт

Эцэг эх биечлэн ирж бүртгүүлнэ

Төлбөргүй

 

10

Гэрлэлтийн бүртгэл

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Гэр бүлгүй тухай архивын лавлагаа

-Гэрлэлтээ бүртгүүлэхийг хүссэн гэрлэгсдийн хамтран гаргасан өргөдөл

-Эрүүл мэндийн тодорхойлолт /сэтгэц, сүрьеэ, дох/

-Гэрлэгчид, гэрчийн этгээдтэй  биечлэн ирэх

Гэрчилгээний үнэ 2500 төгрөг

Төрийн банк 150000063478

 

11

Гэрлэлт цуцлалт

-Гэрлэлтээ цуцлуулахтухай гэрлэгсдийн өргөдөл:

-18 хүртэлх насны үр хүүхэдгүй, эд хөрөнгийн маргаангүй, гэрлэлт цуцлуулах болсон шалтгаан нөхцлийг тодорхой бичих.

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

-Гэрлэлтийн гэрчилгээ эх хувиар авч ирэх

Гэрчилгээний үнэ 2500/Хоёр удаа тушаах/

Төрийн банк 150000063478

 

12

Нас баралт

-Эмнэлгийн тодорхойлолт буюу АМ-7 маягт

-Бүртгүүлж буй хүний цахим үнэмлэх

Төлбөргүй

13

Иргэний баримтын архивын лавлагаа

-Төрсний

-Гэрлэсний

-Гэрлэлт цуцлуулсаны

-Гэрлэлт сэргээсний

-Үрчлэлтийн

-Эцэг тогтоосон тухай

-Иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсөн тухай

-Нас барсны

-Регистрийн дугаар өөрчилсөн тухай

-Иргэний үнэмлэхний

-Оршин суугаа газрын хаягын лавлагаа

Үйлчилгээний хураамжийн 1000 төгрөг

Голомт банкны 4320000687,

Төрийнбанкны 15000006347 тоот дансны аль нэгэнд

 

14

Иргэний бүртгэлийн гэрчилгээг дахин авах

-Архивын лавлагаа

 

Гэрчилгээний үнэ 5000 төгрөг

Голомт банкны 4320000687,

Төрийнбанкны 15000006347

Тоот дансны аль нэгэнд