Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
181 2018-05-14 а/165 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 9,574,400₮ Эрүүл мэндийн газар 2018-06-12
182 2018-05-30 а/204 /Аймгийн ХХ/ Сургалт, эрүүл мэндийн үзлэг зохион байгуулах 388,800₮ Мөнгөнсаран 2018-06-12
183 2018-06-06 а/218 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 4,130,000₮ БТСГ 2018-06-08
184 2018-05-29 А/188 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Д.Бямбаа 2018-06-07
185 2018-05-30 А/195 олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг зохоин байгуулах 2,050,000₮ ГБХЗХГ 2018-06-07
186 2018-04-30 А/142 Шагайн харвааны аймгийн аваргын тэмцээнийг зохион байгуулах 961,000₮ Б.Болд 2018-06-07
187 2018-05-30 а/195 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг зохион байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 2,050,000₮ ГБХЗХГ 2018-06-07
188 2018-05-28 А/182 Эх орны ялалтын баярын 73 жилийн ойн арга хэмжээ 2,160,350₮ Сэлэнгэ баян уул, Аргангат ХХК, 2018-06-06
189 2018-05-30 А/194 Үндэсний сур харваан тэмцээн зохион байгуулах 2,500,000₮ БТСГ 2018-06-05
190 2018-05-30 а/ Хөрөнгө гаргах тухай 2,000,000₮ Ахмадын холбоо 2018-05-31
191 2018-05-30 а/211 Хөрөнгө гаргах тухай 3,996,000₮ Сүхбаатар сум ЗДТГ 2018-05-31
192 2018-05-09 А/161 Төв хангайн бүсийн үсчин гоо засалчдын тэмцээн 2,350,000₮ Үсчин гоо засалчдын холбоо 2018-05-23
193 2018-04-27 а/135 /2016-2020 ҮАХЗ/ Ахмад багш нарын зөвөлгөөн зохион байгуулах 2,441,200₮ БСГ 2018-05-17
194 2018-02-13 А/45 Аймгийн хэмжээнд үйлдвэрийн тооллого явуулах 1,662,736₮ Шунхлай, Ахан дүүс, Мөнхжаргал 2018-05-16
195 2018-05-09 А/158 Хөрөнгө гаргах тухай 3,806,100₮ Аэр маркет, Сайнцог 2018-05-11
196 2018-03-20 А/91 Бичил уурхай эрхлэгчдийн аймгийн зөвлөгөөн 507,000₮ ЗДТГ касс, Шинэ бадрах ХХК, Цахим ертөнц ХХК 2018-05-10
197 2018-05-04 а/145 /2016-2020 ҮАХЗ/ Мэргэжил сонголт-2018 арга хэмжээг зохион байгуулах 2,324,800₮ Аргангат, Шунхлай, Комфорт, Цацрал, Энхцэцэг, Батзаяа 2018-05-09
198 2018-04-27 а/136 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 1,000,000₮ 4-р цэцэрлэг 2018-05-08
199 2018-05-04 а/146 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 1,497,000₮ Татварын хэлтэс 2018-05-08
200 2018-05-04 а/157 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,446,200₮ Барседон олимпийн зөвлөл 2018-05-08