Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
81 2020-02-04 А/33 Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай 15,569,200₮ ААН байгууллага, ахмад настнуудад 2020-02-13
82 2021-01-21 А/14 Халдвар хамгаалалд зориулж зардал гаргах тухай 129,226,753₮ нэр бүхий 28-н ААН байгууллагуудад 2020-02-09
83 2020-02-04 А/29 Аймгийн Засаг даргын Жуух бичиг хэвлүүлэх тухай 3,230,000₮ ЗДМ ХХК-д 2020-02-07
84 2020-02-04 А/18 СБ сумын иргэн Э.Энхмаад буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ иргэн Э.Энхмаад 2020-02-06
85 2020-02-14 а/21 СБ сумын иргэн Н.Жавзмаад буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 200,000₮ иргэн Н.Жавзмаад 2020-02-06
86 2020-02-04 А/22 "Сэлэнгэ түмний түүхийг бүтээгчид" цуврал ном хэвлүүлэх 3,000,000₮ Зохиолч, яруу найрагч Л.Банзрагч 2020-02-06
87 2020-02-04 А/23 СБ сумын иргэн М.Саранжаргалд буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ иргэн М.Саранжаргалд 2020-02-06
88 2019-10-01 А/333 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ч.Элбэг 2019-10-04
89 2019-09-25 А/321 Хөрөнгө гаргах тухай 2,000,000₮ С.Баатар 2019-10-02
90 2019-09-24 А/320 Хөрөнгө гаргах тухай 6,124,391₮ ЗДТГ-н кассаар, Мөнгөнсаран, Тотал дистрибюшн 2019-10-02
91 2019-09-02 А/290 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 500,000₮ Ш.Болор-Эрдэнэ 2019-10-02
92 2019-09-19 А/313 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ц.Цэрэнлхам 2019-10-02
93 2019-09-25 А/322 Хөрөнгө гаргах тухай 10,841,055₮ Шинэ бадрах, Гүнж аялгуу ,Гэбиргэ, Номадс, Мөнгөнсаран_ Цахим ертөнц, Сэлэнгэ принтинг, Аргангат, 2019-09-30
94 2019-08-30 А/282 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,845,000₮ Бадрах өнгө ХХК 2019-09-30
95 2019-08-30 А/282 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,845,000₮ Бадрах өнгө ХХК 2019-09-30
96 2019-09-04 А/293 Хөрөнгө гаргах тухай 4,383,750₮ Эйр транс, Б.Энхбат 2019-09-30
97 2019-07-01 А/231 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 10,000,000₮ Аймгийн Прокурорын газар 2019-09-26
98 2019-09-11 А/297 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 200,000₮ ЗДТГ-н кассаар 2019-09-18
99 2019-09-04 А/294 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 6,000,000₮ БСУГ 2019-09-10
100 2019-09-02 А/292 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Г.Ганпүрэв 2019-09-07