Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
21 Баруунбүрэн суманд гүний худаг гаргах 20,000,000₮ 19,934,727₮ 18,861,529₮ Талхун арал ХХК 2018-09-28
22 Сүхбаатар сумын ундны усыг цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж тавих 59,600,000₮ 57,900,150₮ 57,900,150₮ Сан ХХК 2018-09-28
23 Баруунбүрэн сумын соёлын төвийн дээвэр засвар 30,000,000₮ 29,998,500₮ 29,732,342₮ Талхун арал ХХК 2018-09-27
24 Орхонтуул сумын эмнэлгийн морг, гражийн засвар 25,000,000₮ 25,000,000₮ 12,269,570₮ Орхонтуул ЗДТГ нэмэлт санхүүжилтийн данс 2018-09-27
25 Түшиг сумын сургуулийн бохирын шугам засварлах, бохир цооног хийх 34,594,000₮ 34,594,000₮ 33,998,501₮ Сэлэнгэ БЗА 2018-09-21
26 Ерөө суманд шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж, дэд станц 49,863,500₮ 45,684,600₮ 45,270,592₮ Санивера ХХК 2018-09-05
27 Алтанбулаг суманд хүнсний ногооны чиглэлийн бага оврын техник, усалгааны систем, хүлэмж авах 35,000,000₮ 34,386,000₮ 34,386,000₮ Юу Пи Арт констракшн ХХК 2018-07-31
28 Зүүнбүрэн сумын цэцэрлэгийн бохирын шугам засвар 35,000,000₮ 33,435,800₮ 27,648,578₮ Талхун арал ХХК, Сүлдханба ХХК 2018-07-31
29 Орхон сумын эмнэлгийн ариун цэврийн байгууламж, морг, гражийн засвар 54,000,000₮ 53,955,200₮ 43,723,730₮ Бурхант Орд ХХК, Ууган Орхон ХХК 2018-07-31
30 Мандал сумын Хэрх тосгоны сургуулийн цонх шинэчлэх, засварлах 49,000,000₮ 49,000,000₮ 49,000,000₮ Мандал сумын ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилт 2018-07-27
31 Хүдэр сумын гэр хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг 40,000,000₮ 40,000,000₮ 27,866,750₮ Талхун арал ХХК, Цац эрчис ХХК 2018-07-03
32 Ерөө сумын 2-р багт шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж, дэд станц 49,386,300₮ 47,131,600₮ 34,203,034₮ Гандирын тал ХХК 2018-06-29
33 Хүдэр сумын 1-р багт 04 кВт-ын шугам татах 39,500,000₮ 39,500,000₮ 30,989,154₮ Сэнжийн говь ХХК, Талхун арал ХХК 2018-06-26
34 Сант сумын соёлын төвийн их засвар 140,000,000₮ 140,186,408₮ 140,186,408₮ Тэгш Өргөө ХХК 2018-06-26
35 Сүхбаатар сумын төвд шинээр зам тавих 183,000,000₮ 183,000,000₮ 4,863,656₮ Эм эн эс жи ХХК 2018-06-12
36 Газар зохион байгуулалтын мэдээллийг өгөх ухаалаг самбар авах 10,000,000₮ 9,900,000₮ 9,900,000₮ Битлинк ХХК 2018-05-31
37 Газар зохион байгуулалтын мэдээллийг өгөх ухаалаг утасны аппликейшн авах 9,900,000₮ 9,900,000₮ 9,900,000₮ Гөү Смарт ХХК 2018-05-31
38 Зүүнбүрэн сумын сургуулийн дээвэр засвар 80,000,000₮ 72,229,289₮ 72,229,289₮ Зүүнбүрэн сумын ЕБС 2018-05-17
39 Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн поликлиник засвар 348,457,000₮ 275,071,190₮ 202,911,247₮ Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 2018-05-15
40 Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн поликлиник засвар 348,457,000₮ 316,331,190₮ 316,331,190₮ Эм Ти Эм Жи ХХК 2018-05-15