Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
1 Мандал сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 19,500,000₮ 19,500,000₮ Мандал сумын ЗДТГ 2020-09-30
2 Сүхбаатар суманд авто зам барих 298,178,600₮ 178,907,100₮ 178,907,100₮ Сэлэнгэ Есөн эрдэнэ ХХК 2020-07-29
3 Орхон сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 19,717,091₮ 15,798,902₮ Орхон сумын ЗДТГ 2020-06-09
4 аймгийн төв Сүхбаатар сум дотор зам засвар 49,000,000₮ 49,000,000₮ 47,540,703₮ Эм Эн Эс Жи ХХК, Сэлэнгэ есөн эрдэнэ ХХК 2019-12-26
5 аймгийн төв Сүхбаатар суманд авто зам тавих 300,000,000₮ 300,000,000₮ 20,209,100₮ Эм Эн Эс Жи ХХК 2019-11-11
6 Хушаат сумын төвөөс Орхон голын гүүр хүртэлх хайрган хучилттай зам тавих 200,000,000₮ 200,000,000₮ 200,000,000₮ Эм Эн Эс Жи ХХК 2019-07-29
7 Сүхбаатар сумын дотор зам засвар 49,000,000₮ 49,000,000₮ 49,000,000₮ 2019-06-15
8 Сүхбаатар суманд авто зам тавих 300,000,000₮ 300,000,000₮ 300,000,000₮ 2019-05-10
9 Баруунбүрэн сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 11,045,080₮ Баруунбүрэн ЗДТГ-ын Нэмэлт санхүүжилтийн данс 2018-09-07
10 Сант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 5,972,000₮ Сант сумын нэмэлт санхүүжилт 2018-09-05
11 Хушаат сумын Орхон голын гүүрнээс төмөр замын гарам хүртэлх 2,5 км замын засвар 20,277,100₮ 20,277,100₮ 20,277,100₮ Хушаат сумын ЗДТГ нэмэлт санхүүжилт 2018-08-31
12 Хушаат сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 11,855,978₮ Хушаат сумын ЗДТГ нэмэлт санхүүжилт 2018-08-31
13 Орхонтуул сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 6,000,000₮ Орхонтуул ЗДТГ нэмэлт санхүүжилтийн данс 2018-08-14
14 Жавхлант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 9,162,304₮ Жавхлант сумын ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилтийн данс 2018-07-26
15 Алтанбулаг сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 19,924,963₮ Алтанбулаг сумын ЗДТГ нэмэлт данс 2018-07-16
16 Зүүнбүрэн сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 19,981,789₮ Зүүнбүрэн сумын нэмэлт санхүүжилт 2018-06-29
17 Шаамар сумын Дулаанхаан тосгонд сайжруулсан зам тавих 20,000,000₮ 20,000,000₮ 18,919,581₮ Шаамар сумын ЗДТГ-ын Нэмэлт санхүүжилтийн данс 2018-06-28
18 Сүхбаатар сумын дотор хайрган хучилттай зам талбайг асфальт бетоноор хучих 173,000,000₮ 128,098,900₮ 128,098,900₮ Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 2018-05-09
19 Түшиг сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 20,000,000₮ Сүлдханба ХХК 2017-08-28
20 Баянгол сумын замын засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 20,000,000₮ 20,000,000₮ 8,000,000₮ Бүрэн цэнэг ХХК 2017-08-24