Аймгийн ЗД-ын орлогч
Аймгийн Засаг даргын Нийгмийн бодлого хариуцсан орлогч Б.Нарантуяа
...

2017-01-02 09:48:53

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлого хариуцсан орлогч Ж.Сайнцог
...

2017-01-02 09:45:53

Дэлгэрэнгүй ...