Нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө
Нэр Хавсралт
1 Сэлэнгэ аймаг 2021 оны 6-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
2 Сэлэнгэ аймаг 2021 оны 5-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
3 Сэлэнгэ аймаг 2021 оны 4-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
4 Сэлэнгэ аймаг 2021 оны 03-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
5 Сэлэнгэ аймаг 2021 оны 02-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
6 Сэлэнгэ аймаг 2021 оны 01-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
7 "Чанарыг эрхэмлэх жил"-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
8 Сэлэнгэ аймаг 2020 оны 12-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
9 Сэлэнгэ аймаг 2020 оны 11-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
10 Сэлэнгэ аймаг 2020 оны 10-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
11 Сэлэнгэ аймаг 2020 оны 09-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
12 Сэлэнгэ аймаг 2020 оны 07-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
13 Сэлэнгэ аймаг 2020 оны 06-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
14 Сэлэнгэ аймаг 2020 оны 05-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
15 Сэлэнгэ аймаг 2020 оны 4-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
16 Сэлэнгэ аймаг 2020 оны 3-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
17 Сэлэнгэ аймаг 2020 оны 2-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
18 Сэлэнгэ аймаг 2020 оны 1-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
19 Сэлэнгэ аймаг 2019 оны 12-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
20 Сэлэнгэ аймаг 2019 оны 11-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
21 Сэлэнгэ аймаг 2019 оны 10-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
22 Сэлэнгэ аймаг 2019 оны 9-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
23 Сэлэнгэ аймаг 2019 оны 07-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
24 Сэлэнгэ аймаг 2019 оны 06-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
25 Сэлэнгэ аймаг 2019 оны 05-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
26 Сэлэнгэ аймаг 2019 оны 04-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
27 Сэлэнгэ аймаг 2019 оны 02-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө: татах
28 Сэлэнгэ аймаг 2019 оны 01-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
29 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 12-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
30 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 11-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
31 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 10-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
32 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 09-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
33 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 07-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө
34 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 06-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
35 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 05-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
36 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 04-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
37 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 03-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
38 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 02-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
39 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 01-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
40 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 12-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
41 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 11-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
42 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 10-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
43 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 09-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
44 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 08-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
45 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 07-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
46 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 06-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
47 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 05-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
48 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 04-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
49 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 03-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
50 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 02-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
51 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 01-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах