Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
Үндсэн чиг үүрэг:
 
Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт үндэслэсэн аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
 
Аймгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, аялал жуулчлал, дэд бүтэц, хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлт, газрын харилцаа, байгаль орчин /хамгаалах, түүний баялагийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх/ хүнс, хөдөө аж ахуй /газар, тариалан, малын эрүүл мэнд, үржил селекц, бэлчээр ашиглалт, усан хангамж, хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх өрхийн аж ахуй, жижиг бизнесийг дэмжих, жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх зэрэг асуудлаар бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үнэлж дүгнэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
 
Эрхэлсэн ажил үйлчилгээ чиг үүргийн дагуу аймгийн Засаг даргын дэргэдэх дараах хэлтэс, албаны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж удирдлага зохицуулалтаар хангана. Үүнд:
 
-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
 
-Ус, цаг уур орчны шинжилгээний төв
 
-Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
 
-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 
-Орон нутгийн өмчийн газар
 

Албан тушаал

нэр

Утасны дугаар

Цахим хаяг

Хэлтсийн дарга

Я.Мөрөн 99059632 murun@selenge.gov.mn

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Болортуяа

99104562

bolortuya@selenge.gov.mn

Худалдаа, үйлчилгээ, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн

Р.Энхтуул

99051683

enkhtuul@selenge.gov.mn

Дэд бүтцийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

Үйлдвэр, хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Уянга

89208983

b.uyanga@selenge.gov.mn