Хууль эрх зүй
12 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДӨР ИРГЭДЭД ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГНӨ
...

2017-12-07 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН АРХИВЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ИРГЭД ОЛОН НИЙТЭД СУРТАЛЧЛАН ТАНИУЛЛАА
...

2017-11-06 18:55:00

Дэлгэрэнгүй ...
“ОРЧИН ЦАГИЙН ТӨРИЙН АРХИВ-90 ЖИЛ” НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ 11 САРЫН 06-НЫ ӨДӨР БОЛНО
...

2017-11-03 15:40:01

Дэлгэрэнгүй ...
ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС
...

2017-08-24 16:50:00

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО
...

2017-08-20 20:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
07-р сарын 01-нээс хэрэгжих хуулиудын талаар мэдлэг олгох сургалт эхэллээ
...

2017-06-12 16:20:17

Дэлгэрэнгүй ...
МУ-ын Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс Сэлэнгэ аймагт ажиллаж байна
...

2017-04-25 19:15:00

Дэлгэрэнгүй ...
“Хүний эрхийн төлөө хамтдаа” аян эхэллээ
...

2017-04-18 11:40:00

Дэлгэрэнгүй ...
Захиргааны ерөнхий хуулийг хэрэгжүүлэхэд хуульчид анхаарлаа хандуулж байна
Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсээс санаачлан шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагуудыг оролцуулсан уулзалт, ярилцлагыг өнөөдөр зохион байгууллаа....

2016-06-27 14:06:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн архивын шалгалтаар амжилттай дүн авлаа
“Архивын тухай хууль”, түүнд холбогдох эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийн явц байдлыг шалгах, илэрсэн зөрчил дутагдлуудыг арилгуулах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, мөн цаашид авах арга хэмжээний чиглэлийг тодорхойлж өгдөг энэхүү хяналт шалгалтаар Сэлэнгэ аймгийн архивын тасаг 97.1 хувийн үнэлгээтэй шалгагджээ....

2016-06-16 16:21:00

Дэлгэрэнгүй ...