ТАЗСЗ-ийн хуралдаан
Нэр Хавсралт
1 ТАЗСЗ-ийн 2016 оны 2-р хуралдаан татах
2 ТАЗСЗ-ийн 2016 оны 1-р хуралдаан татах
3 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 9-р хуралдаан татах
4 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 8-р хуралдаан татах
5 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 7-р хуралдаан татах
6 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 6-р хуралдаан татах
7 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 5-р хуралдаан татах
8 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 4-р хуралдаан татах
9 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 3-р хуралдаан татах
10 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 2-р хуралдаан татах
11 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 1-р хуралдаан татах
12 Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2014 оны 05-р хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө татах
13 Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2014 оны 04-р хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө татах
14 Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2014 оны 03-р хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө ТАЗС зөвлөл - ТАЗСЗ-ийн хуралдаан 2014 оны 4-р сарын 14, Даваа гариг, 00:45 Татаж авах татах
15 Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2014 оны 02-р хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө татах
16 Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2014 оны 01-р хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө татах