ТАЗСЗ-ийн хуралдаан
Нэр Хавсралт
1 ТАЗСЗөвлөлийн 2020 оны 14-р хуралдаан /2020.11.09/ татах
2 ТАЗСЗөвлөлийн 2020 оны 13-р хуралдаан /2020.11.03/ татах
3 ТАЗСЗөвлөлийн 2020 оны 12-р хуралдаан /2020.10.07/ татах
4 ТАЗСЗөвлөлийн 2020 оны 11-р хуралдаан /2020.08.03/ татах
5 ТАЗСЗөвлөлийн 2020 оны 10-р хуралдаан /2020.06.26/ татах
6 ТАЗСЗөвлөлийн 2020 оны 09-р хуралдаан /2020.06.18/ татах
7 ТАЗСЗөвлөлийн 2020 оны 08-р хуралдаан /2020.05.29/ татах
8 ТАЗСЗөвлөлийн 2020 оны 07-р хуралдаан /2020.05.28/ татах
9 ТАЗСЗөвлөлийн 2020 оны 06-р хуралдаан /2020.05.08/ татах
10 ТАЗСЗөвлөлийн 2020 оны 05-р хуралдаан /2020.05.07/ татах
11 ТАЗСЗөвлөлийн 2020 оны 04-р хуралдаан /2020.04.29/ татах
12 ТАЗСЗөвлөлийн 2020 оны 03-р хуралдаан /2020.03.20/ татах
13 ТАЗСЗөвлөлийн 2020 оны 02-р хуралдаан /2020.01.10/ татах
14 ТАЗСЗөвлөлийн 2020 оны 01-р хуралдаан /2020.01.09/ татах
15 ТАЗСЗөвлөлийн 2019 оны 08-р хуралдаан татах
16 ТАЗСЗөвлөлийн 2019 оны 07-р хуралдаан татах
17 ТАЗСЗөвлөлийн 2019 оны 06-р хуралдаан татах
18 ТАЗСЗөвлөлийн 2019 оны 05-р хуралдаан татах
19 ТАЗСЗөвлөлийн 2019 оны 04-р хуралдаан татах
20 ТАЗСЗөвлөлийн 2019 оны 03-р хуралдаан татах
21 ТАЗСЗөвлөлийн 2019 оны 02-р хуралдаан татах
22 ТАЗСЗөвлөлийн 2019 оны 01-р хуралдаан татах
23 ТАЗСЗөвлөлийн 2018 оны 10-р хуралдаан татах
24 ТАЗСЗөвлөлийн 2018 оны 09-р хуралдаан татах
25 ТАЗСЗөвлөлийн 2018 оны 08-р хуралдаан татах
26 ТАЗСЗөвлөлийн 2018 оны 07-р хуралдаан татах
27 ТАЗСЗөвлөлийн 2018 оны 06-р хуралдаан татах
28 ТАЗСЗөвлөлийн 2018 оны 05-р хуралдаан татах
29 ТАЗСЗөвлөлийн 2018 оны 04-р хуралдаан татах
30 ТАЗСЗөвлөлийн 2018 оны 03-р хуралдаан татах
31 ТАЗСЗөвлөлийн 2018 оны 02-р хуралдаан татах
32 ТАЗСЗөвлөлийн 2018 оны 01-р хуралдаан татах
33 ТАЗСЗ-ийн 2017 оны 7-р хуралдаан татах
34 ТАЗСЗ-ийн 2017 оны 6-р хуралдаан татах
35 ТАЗСЗ-ийн 2017 оны 5-р хуралдаан татах
36 ТАЗСЗ-ийн 2017 оны 4-р хуралдаан татах
37 ТАЗСЗ-ийн 2017 оны 3-р хуралдаан татах
38 ТАЗСЗ-ийн 2017 оны 2-р хуралдаан татах
39 ТАЗСЗ-ийн 2016 оны 8-р хуралдаан татах
40 ТАЗСЗ-ийн 2016 оны 7-р хуралдаан татах
41 ТАЗСЗ-ийн 2016 оны 6-р хуралдаан татах
42 ТАЗСЗ-ийн 2016 оны 5-р хуралдаан татах
43 ТАЗСЗ-ийн 2016 оны 3-р хуралдаан татах
44 ТАЗСЗ-ийн 2016 оны 2-р хуралдаан татах
45 ТАЗСЗ-ийн 2016 оны 1-р хуралдаан татах
46 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 9-р хуралдаан татах
47 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 8-р хуралдаан татах
48 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 7-р хуралдаан татах
49 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 6-р хуралдаан татах
50 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 5-р хуралдаан татах
51 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 4-р хуралдаан татах
52 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 3-р хуралдаан татах
53 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 2-р хуралдаан татах
54 ТАЗСЗ-ийн 2015 оны 1-р хуралдаан татах
55 Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2014 оны 05-р хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө татах
56 Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2014 оны 04-р хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө татах
57 Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2014 оны 03-р хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө ТАЗС зөвлөл - ТАЗСЗ-ийн хуралдаан 2014 оны 4-р сарын 14, Даваа гариг, 00:45 Татаж авах татах
58 Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2014 оны 02-р хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө татах
59 Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2014 оны 01-р хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө татах