Төлөвлөгөө
Нэр Хавсралт
1 Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө татах
2 Худалдан авах ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө татах
3 Худалдан авах ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө: / шинэчлэгдсэн/ татах
4 Худалдан авах ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө: / шинэ / татах
5 Худалдан авах ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө татах
6 Худалдан авах ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө татах
7 Худалдан авах ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө татах