Тайлан, мэдээ
Нэр Хавсралт
1 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
2 Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2019 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
3 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН: татах
4 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2018 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
5 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2018 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
6 2017 оны санал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт татах
7 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2017 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан татах
8 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2017 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан /тойм/ татах
9 Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан /тойм/ татах
10 2015 оны шийдвэрлэсэн асуудлууд татах
11 2015 оны санал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт татах