Тайлан, мэдээ
Нэр Хавсралт
1 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2022 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
2 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2021 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
3 Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2021 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
4 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
5 Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2019 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
6 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН: татах
7 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2018 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
8 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2018 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
9 2017 оны санал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт татах
10 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2017 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан татах
11 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2017 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан /тойм/ татах
12 Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан /тойм/ татах
13 2015 оны шийдвэрлэсэн асуудлууд татах
14 2015 оны санал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт татах