Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
Үндсэн чиг үүрэг:
 
Аймгийн төсвийн төлөвлөлт бүрдүүлэлт, хуваарилалт, зарлага, санхүүжилт төрийн сангийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх, аймгийн төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх төсвийн ил тод байдлыг хангах, татварын орлогын төлөвлөлт, татвар хураалтын ажлын зохион байгуулалт, гааль, нийгмийн даатгал, хөрөнгө оруулалт, зээлийн бодлого зохицуулалт, төсвийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүү, ня-бо, бүртгэлийн үйл ажиллагааг хариуцах Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, албадын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж зохицуулах, бодлогын удирдамжаар хангах, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хадгалалт хамгаалалт, бүртгэлийг хариуцаж иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын байгууллагын шийдвэрийг үндэслэн орон нутгийн өмчийг ашиглах, устгах, шилжүүлэх, борлуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, аймгийн эдийн засгийн бодлогыг төлөвлөх, үр дүнг судалж нэгтгэх, эдийн засаг, нийгмийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг боловсруулах, хэрэгжилт үр дүнг нэгтгэж тайлагнах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
 
Хэлтсийн үйл ажиллагааг Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэстэй нягт уялдуулан явуулна.
 
Эрхэлсэн ажил үйлчилгээ, чиг үүргийн дагуу аймгийн Засаг даргын дэргэдэх дараах хэлтэс, албаны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж удирдлага, зохицуулалтаар хангана. Үүнд:
 
-Татварын хэлтэс
 
-Статистикийн хэлтэс
 
-Гаалийн алба
 
-Санхүүгийн хяналт, аудитын алба
 
 
 

Албан тушаал

Нэр

Гар утас

Цахим шуудан

Хэлтсийн дарга

 

   

Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн ерөнхий ня-бо, ахлах мэргэжилтэн

Х.Мөнхжаргал

99498674

munkhjargal@selenge.gov.mn

Төсвийн зарлагын мэргэжилтэн

Э.Ганчимэг

94642189

khishigdelger@selenge.gov.mn

Аймгийн төсвийн орлогын мэргэжилтэн

Ч.Золнаран

99866612

naranzul@selenge.gov.mn

Төсөвт байгууллагын төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Дөлгөөн

99064640

ganchimeg@selenge.gov.mn

Төсөвт байгууллагын төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

Х.Оюунбилэг

99773441

oyunbileg@selenge.gov.mn

мэргэжилтэн

Б.Ариунчимэг

99129026

ariunchimeg@selenge.gov.mn

Бүртгэлийн мэргэжилтэн

З.Загдсүрэн

99159677

zagdsuren@selenge.gov.mn