Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
Салбаруудын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл:
...

2023-05-02 10:43:02

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлт тайлан:
...

2023-04-05 11:47:03

Дэлгэрэнгүй ...
АЗДҮАХ-ийн 2021-2024 оны хэрэгжилтийн явц, үр дүн:
...

2023-04-05 11:42:03

Дэлгэрэнгүй ...
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний бичмэл тайлан-2022 он
...

2023-02-25 14:26:03

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн эдийн засаг, нийгмийн үзүүлэлт-2022
...

2023-02-25 12:10:02

Дэлгэрэнгүй ...