САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

2020 оны 07 сарын 06

Бүрэлдэхүүн

Овог, нэр

Албан тушаал

1

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дарга

Өлзий

Сувдаа

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга

2

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

Шуурай

Энхмаа

Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

3

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн гишүүн

Энэбиш

Оюунболд

Аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

4

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн гишүүн

Баатаржав

Болорзул

АЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

5

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн гишүүн

Дорж

Ёндонжамц

АЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга

6

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн гишүүн

Амгалан 

Эрдэнэгэрэл

АЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

7

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн гишүүн

Дамба

Лувсандагва

АЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга

8

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн гишүүн

Базаргарьд

Саруултөгс

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

9

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн гишүүн

Мондоохой

Нямсүрэн

Шүүхийн Тамгын хэлтсийн дарга