САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР

ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

2017 оны 03 сарын 30

Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Овог нэр

Албан тушаал

1

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дарга

Өлзий

Сувдаа

 

Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын дарга

2

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

Батдэлгэр

Ариундэлгэр

ТЗУХ-ийн хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүн

Энэбиш 

Оюунболд

 

Аймгийн ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга

4

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүн

Баатаржав

Болорзул

 

Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга

5

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүн

Жамсран

Батсайхан

 

 

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга

6

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүн

 

Дорж

Ёндонжамц

 

 

Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга

7

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүн

Амгалан

Эрдэнэгэрэл

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

8

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүн

Ц. Хэрлэн

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга

9

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүн

Ж. Отгонхүү

 

Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга

10

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүн

Чадраа

Энхтуяа

 

Аудитын газрын дарга

11

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүн

Мондоохой

Нямсүрэн

 

Шүүхийн Тамгын газрын дарга