стратеги зорилго зорилт
Тэргүүлэх чиглэл:
Эрчимжсэн хөдөө аж ахуйд суурилсан, байгальд ээлтэй үйлдвэрлэгч аймаг болно....

2023-06-05 15:02:03

Дэлгэрэнгүй ...
Үйл ажиллагааны стратеги зорилго:
Сэлэнгэ аймгийн орчны шинжилгээний үр дүнг аймгийн цаашдын хөгжлийн стратегийг тодорхойлох үндэслэл болгов. Аймгийн 2022-2025 оны стратеги төлөвлөгөөний хүрээнд дараах стратегийн зорилгыг дэвшүүлэв....

2023-06-05 14:41:02

Дэлгэрэнгүй ...
Үйл ажиллагааны стратеги зорилт:
Алсын хараа᠄ Эрчимжсэн хөдөө аж ахуйд суурилсан, байгальд ээлтэй үйлдвэрлэгч аймаг болно. Уриа᠄ Бүтээлч оролцоо – Хөгжлийн тулгуур ...

2023-06-05 14:28:03

Дэлгэрэнгүй ...