Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
1 2017-03-28 А/125 Хөрөнгө гаргах тухай 3,200,000₮ ЗДМ ХХК 2017-04-30
2 2017-04-10 А/121 Хөрөнгө гаргах тухай 390,600₮ Номадс хоспиталити ХХК, Цахим Ертөнц ХХК, Мөнгөнсаран 2017-04-30
3 2017-03-24 А/115 Хөрөнгө гаргах тухай 3,500,000₮ Сэлэнгэ Спорт сургуулийн номын сан 2017-04-30
4 2017-03-23 А/109 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 400,000₮ Л.Нэргүй / 04-10 / 2017-04-30
5 2017-04-06 А/143 Хөрөнгө гаргах тухай 1,000,000₮ Д.Цэлмүүн /04-10/ 2017-04-30
6 2017-03-28 А/126 Хөрөнгө гаргах тухай 615,347₮ Эйр транс ХХК 2017-04-30
7 2017-03-23 А/112 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 100,000₮ Ц.Сувдаа /04-10/ 2017-04-30
8 2017-04-07 А/152 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Д.Отгонбаатар 2017-04-30
9 2017-04-06 А/146 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ О.Нарантуяа /04-10/ 2017-04-30
10 2017-03-24 А/120 АЗД-ын нэрэмжит хичээлүүдийн олимпиад зохион байгуулах 2,099,500₮ Боловсрол, соёлын газар 2017-04-30
11 2017-03-30 А/130 Хүүхдийн чуулган зохион байгуулах тухай 867,500₮ Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгждийн газар 2017-04-30
12 2017-03-30 А/113 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 400,000₮ Тоонот принт ХХК 2017-04-30
13 2017-03-23 А/111 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 200,000₮ Ч.Өнөрбат /04-10/ 2017-04-30
14 2017-04-10 А/159 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,600,000₮ Г.Мягмар /04-11/ 2017-04-30
15 2017-04-10 А/163 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 540,000₮ Сэлэнгэ принтинг ХХК /40,0/ 2017-04-30
16 2017-04-10 А/161 Аймгийн ХАБЭА салбар зөвлөлийн 2017 оны санхүүжилт 3,600,000₮ АЗДТГ нэмэлт санхүүжилт 2017-04-30
17 2017-04-06 А/144 Хөрөнгө гаргах тухай 5,000,000₮ Сэлэнгэ принтинг ХХК 2017-04-30
18 2017-04-06 А/147 Хөрөнгө гаргах тухай 663,300₮ Сэлэнгэ ҮЭХолбоо-371.5, Мөнгөнсаран-77,7 Гүнж аялгуу ХХК-134,1, Ах трейд ХХК-80,0 2017-04-30
19 2017-04-13 А/168 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 4,900,000₮ Монголын таеквондогийн холбоо 2017-04-30
20 2017-04-13 А/167 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Б.Жаргалсайхан 2017-04-30
21 2017-04-13 А/166 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 1,000,000₮ АЗДТГ-ын касс 2017-04-30
22 2017-03-24 А/124 Уралдаан зохион байгуулж. хөрөнгө гаргах тухай 903,000₮ Зэрэг алхам ТББ 2017-04-30
23 2017-04-21 А/177 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,000,000₮ МИАТ ХХК 2017-04-30
24 2017-04-28 А/175 Хөрөнгө гаргах тухай 3,844,240₮ Тотал импекс ХХК,Сэлэнгэ титан ХХК, Ах трейд ХХК, Шунхлай ХХК, Царбрум ХХК 2017-04-30
25 2017-04-28 А/176 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2,700,000₮ ХХААГазар 2017-04-30
26 2017-04-29 А/180 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 3,247,569₮ Эрүүл мэндийн газар, шунхлай ХХК 2017-04-30
27 2017-04-24 А/181 Ой хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх хяналтын цэг ажиллуулах тухай 6,725,781₮ Онцгой байдлын газар 2017-04-30
28 2017-02-17 А/84 Шагнах тухай 2,300,000₮ Татварын хэлтэс 2017-03-31
29 2017-01-19 А/27 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2,400,000₮ С.Норов 2017-03-31
30 2017-03-03 А/96 Хөрөнгө гаргах тухай 3,100,100₮ Хүнс Хөдөө аж ахуйн газар 2017-03-31
31 2017-02-15 А/72 Хөрөнгө гаргах тухай 1,535,000₮ Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын газар 2017-03-31
32 2017-01-11 А/15 Ажлын хэсэг томилж, хөрөнгө гаргах тухай 195,920₮ Онцгой байдлын газар 2017-03-31
33 2017-02-23 А/87 Цол олгож, хөрөнгө гаргах тухай 1,910,000₮ Иенбирс ХХК 2017-03-31
34 2017-02-15 А/73 2016 оны аймгийн аварга шалгаруулах тухай 500,000₮ АЗДТГ 2017-03-31
35 2017-02-23 А/88 Хөрөнгө гаргах тухай 1,274,700₮ Номадс хоспиталити ХХК 2017-03-31
36 2017-02-23 А/88 Хөрөнгө гаргах тухай 1,103,100₮ Шинэ бадрах ХХК 2017-03-31
37 2017-02-23 А/88 Хөрөнгө гаргах тухай 886,150₮ Цахим Ертөнц ХХК, Баян-уул ХХК, Аргангат ХХК 2017-03-31
38 2017-02-15 А/75 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 1,658,900₮ Шунхлай петролиум ХХК, АЗДТГ-ын касс 2017-03-31
39 2017-03-07 А/99 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо 2017-03-31
40 2017-02-16 А/79 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,500,000₮ А.Энхтуул / 03-24нд / 2017-03-31
41 2017-03-24 А/114 Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай 3,000,000₮ People of Mongolia сэтгүүл 2017-03-31
42 2017-03-24 А/122 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 326,000₮ Таванхан морин хуурын сургалтын төв 2017-03-31
43 2017-03-24 А/115 Хөрөнгө гаргах тухай 3,000,000₮ Сэлэнгэ Спорт гүнзгийрүүлсэн сургуулийн номын сан 2017-03-31
44 2017-03-24 А/126 Хөрөнгө гаргах тухай 3,186,600₮ Air trans ХХК 2017-03-31
45 2017-03-28 А/125 Хөрөнгө гаргах тухай 3,200,000₮ 0000-00-00
46 2017-04-06 А/144 Хөрөнгө гаргах тухай 5,000,000₮ Сэлэнгэ принтинг ХХК 0000-00-00