Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
1 2019-10-01 А/333 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ч.Элбэг 2019-10-04
2 2019-09-25 А/321 Хөрөнгө гаргах тухай 2,000,000₮ С.Баатар 2019-10-02
3 2019-09-24 А/320 Хөрөнгө гаргах тухай 6,124,391₮ ЗДТГ-н кассаар, Мөнгөнсаран, Тотал дистрибюшн 2019-10-02
4 2019-09-02 А/290 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 500,000₮ Ш.Болор-Эрдэнэ 2019-10-02
5 2019-09-19 А/313 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ц.Цэрэнлхам 2019-10-02
6 2019-09-25 А/322 Хөрөнгө гаргах тухай 10,841,055₮ Шинэ бадрах, Гүнж аялгуу ,Гэбиргэ, Номадс, Мөнгөнсаран_ Цахим ертөнц, Сэлэнгэ принтинг, Аргангат, 2019-09-30
7 2019-08-30 А/282 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,845,000₮ Бадрах өнгө ХХК 2019-09-30
8 2019-08-30 А/282 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,845,000₮ Бадрах өнгө ХХК 2019-09-30
9 2019-09-04 А/293 Хөрөнгө гаргах тухай 4,383,750₮ Эйр транс, Б.Энхбат 2019-09-30
10 2019-07-01 А/231 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 10,000,000₮ Аймгийн Прокурорын газар 2019-09-26
11 2019-09-11 А/297 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 200,000₮ ЗДТГ-н кассаар 2019-09-18
12 2019-09-04 А/294 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 6,000,000₮ БСУГ 2019-09-10
13 2019-09-02 А/292 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Г.Ганпүрэв 2019-09-07
14 2019-08-30 А/281 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ ЗДТГ-н кассаар 2019-09-02
15 2019-07-10 А/241 Хөрөнгө гаргах тухай 9,690,000₮ Эйр транс 2019-07-30
16 2019-05-22 А/100 Ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 1,060,000₮ аймгийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб, Таван хан ХХК 2019-06-26
17 2019-05-24 А/198 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,645,000₮ аймгийн Нийтийн номын санд 2019-06-11
18 2019-05-21 А/187 Орон гэр хүсэх тухай 1,500,000₮ иргэн Л.Оддаваа 2019-06-04
19 2019-05-21 А/193 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,885,000₮ СБ сумын Тохижилт үйлчилгээний газарт 2019-05-31
20 2019-05-29 А/204 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,500,000₮ иргэн Д.Бямбацогт-д 2019-05-30