Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
1 2021-01-21 А/14 Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх шуурхай арга хэмжээ авах тухай /N95 маскны үнэд/ 2,800,000₮ иргэн С.Пагамжавд 2021-02-09
2 2021-01-21 А/14 Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх шуурхай арга хэмжээ авах тухай /шатахууны үнэд/ 4,000,000₮ Шунхлай петролеум ХХК 2021-02-09
3 2021-02-05 А/34 Хөрөнгө гаргах тухай 1,937,998₮ МБМ дизайн ХХК, Шунхлай петролеум ХХК 2021-02-09
4 2021-02-09 А/32 Коронавируст халдварын үед тусгаарлах, ажиглалтын түр байр болгон дайчилсан зочид буудлын төлбөр олгох, бэлэн байдлыг хангах тухай 52,560,000₮ Хүннү өргөө урлан ХХК 2021-02-09
5 2021-02-09 А/32 Коронавируст халдварын үед тусгаарлах, ажиглалтын түр байр болгон дайчилсан зочид буудлын төлбөр олгох, бэлэн байдлыг хангах тухай 14,040,000₮ Аргангат ХХК-д 2021-02-09
6 2021-02-09 А/32 Коронавируст халдварын үед тусгаарлах, ажиглалтын түр байр болгон дайчилсан зочид буудлын төлбөр олгох, бэлэн байдлыг хангах тухай 9,240,000₮ Эрчин ХХК-д 2021-02-09
7 2021-02-09 А/32 Коронавируст халдварын үед тусгаарлах, ажиглалтын түр байр болгон дайчилсан зочид буудлын төлбөр олгох, бэлэн байдлыг хангах тухай 6,720,000₮ Цэцгэн хур ХХК-д 2021-02-09
8 2021-01-15 А/13 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2,200,000₮ АИХ-ын депутатууд болон ар гэрт нь 2021-02-05
9 2021-01-25 А/20 Уралдаан зохион байгуулах тухай 480,000₮ МБМ дизайн ХХК-д 2021-02-05
10 2021-01-21 А/14 Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх шуурхай арга хэмжээ авах тухай /Ухаалаг ариутгалын хаалга авахад/ 8,000,000₮ Мөнгөн хүү ХХК-д 2021-01-29
11 2021-01-21 А/14 Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх шуурхай арга хэмжээ авах тухай 7,000,000₮ иргэн Б.Отгонсүрэнд 2021-01-29
12 2021-01-21 А/14 Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх шуурхай арга хэмжээ авах тухай 24,000,000₮ иргэн М.Баярмагнайд 2021-01-28
13 2021-01-21 А/14 Ковид-19 халдв/араас урьдчилан сэргийлэх шуурхай арга хэмжээ авах тухай /Халдвар хамгааллын хувцас/ 3,800,000₮ Эрүүл энхийн гольдрол ХХК-д 2021-01-28
14 2021-01-22 А/18 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ иргэн О.Хишигмаад 2021-01-26
15 2021-01-08 А/08 Эмгэнэл илэрхийлж буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ АИТХ-ын дарга Б.Нарантуяад 2021-01-22
16 2021-01-21 А/14 Ковид-19 х/алдвараас урьдчилан сэргийлэх шуурхай арга хэмжээ авах тухай /1 удаагийн бээлий/ 12,160,000₮ БТИС ХХК-д 2021-01-22
17 2021-01-21 А/14 Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх шуурхай арга хэмжээ авах тухай /аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт шатахууны үнэ/ 5,600,000₮ аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт 2021-01-22
18 2021-01-21 А/14 Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх шуурхай арга хэмжээ авах тухай /Бараа материалын үнэд/ 2,409,500₮ Алтан есүй ХХК-д 2021-01-22
19 2021-01-21 А/14 Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх шуурхай арга хэмжээ авах тухай 51,495,000₮ Агд шар ХХК, БТИС ХХК 2021-01-21
20 2021-01-21 А/14 Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх шуурхай арга хэмжээ авах тухай /ХЦ 0243-р ангид шатахууны үнэ/ 3,600,000₮ ХЦ 0243-р ангид 2021-01-21