Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
1 2018-02-13 А/45 Аймгийн хэмжээнд үйлдвэрийн тооллого явуулах 1,662,736₮ Шунхлай, Ахан дүүс, Мөнхжаргал 2018-05-16
2 2018-04-10 А/121 Цэрэг татлага зохион байгуулах 3,744,500₮ АНЭ, Мандал, Сайхан Сүхбаатар сумд 2018-04-20
3 2018-03-15 А/80 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 3,000,000₮ М.Баярбаатар 2018-04-20
4 2018-03-06 А/72 Аймгийн Төрийн албан хаагчдын нөхөрсөг тэмцээнийг зохион байгуулах 6,777,200₮ ЗДТГ касс, Сэлэнгэ принтинг, Цахим ертөнц, Бадамгарав, Судхана, Баян уул 2018-04-20
5 2018-04-02 А/110 Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах 2,004,000₮ Сүхбаатар сум 2018-04-19
6 2018-02-12 А/41 Цол олгож, шагнах тухай 549,000₮ МСУХолбоо 2018-04-19
7 2018-03-29 А/108 Хөрөнгө гаргах тухай 3,465,300₮ ЗДМ 2018-04-12
8 2018-04-10 А/122 Уралдаан зохион байгуулж хөрөнгө гаргах тухай 432,000₮ СДЧуулга 2018-04-11
9 2018-04-10 А/123 Ахмадын зөвөлгөөн зохион байгуулах тухай 1,800,000₮ АХороо 2018-04-11
10 2018-03-28 А/107 Ажлын уулзалт зохион байгуулах 2,761,000₮ ОБГ 2018-04-09
11 2018-02-02 А/28 Сэлэнгэ аймгийн "Удирдах ажилтны зөвөлгөөн" зохион байгуулах тухай 20,008,920₮ СДЧуулга ,Шаамар ЗДТГ ,ЭМГ ,БСУГ ,Хүдэр ЗДТГ,УЦУОШАлба ,Орхон ЗДТГ ,Цант-орхон ,Түмэнзээрднүүд,Сэлэнгэ принтинг,Гэбиргэ ,Судхана ,Номадс ,Цахим ертөнц ,Сэлэнгэ хан хүү 2018-03-30
12 2018-02-14 А/51 Хөрөнгө гаргах тухай 2,866,650₮ Цахим ертөнц, Баянуул, Мөнгөнсаран, Мөнхцэцэг 2018-03-17
13 2018-02-23 А/55 Хөрөнгө гаргах тухай 2,000,000₮ МЧБХолбоо 2018-03-12
14 2018-03-01 А/62 Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит хичээлийн олимпиадыг зохион байгуулах 2,444,000₮ БСУГ 2018-03-06
15 2018-02-13 А/50 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 220,000₮ С.Нарантуяа 2018-03-06
16 2018-02-22 А/53 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ ЗДТГ касс 2018-03-06
17 2018-03-02 А/64 Аймгийн 99 сарнай үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх 2,812,000₮ МЭХолбоо 2018-03-06
18 2018-03-01 А/61 Үдийн цай хөтөлбөрийн тоног төхөөрөмжийн гаалийн зардал 1,878,661₮ Монголиан энержи ньюс 2018-03-02
19 2018-02-12 А/42 Гамшиг болон гэнэтийн осолд өртсөн иргэдэд тусламж үзүүлэх 8,360,000₮ Улаан загалмайн хороо 2018-02-14
20 2018-02-02 А/32 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 200,000₮ ЗДТГ касс 2018-02-14