Мэдээ, мэдээлэл
Аймгийн Засаг даргын "Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах тухай" захирамж гарлаа.
...

2021-06-03 16:51:02

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН НИЙТИЙН НОМЫН САНГИЙН БАЯЖИЛТАД АВЛИГЫН ЭСРЭГ НОМ, ГАРЫН АВЛАГЫГ ГАРДУУЛЛАА
...

2019-10-23 12:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
10 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДӨР “ИРГЭН ТӨВТЭЙ СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГ” БОЛНО
...

2019-10-21 10:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА
...

2016-05-06 11:42:00

Дэлгэрэнгүй ...
Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт дууслаа
Сэлэнгэ аймгийн хэмжээний 212 төрийн албан хаагчийн 2015 оны ХАСХОМэдүүлгийг цахим системд шивж баталгаажуулах ажил хуулийн хугацаанд хийгдэж дууслаа. ...

2016-02-19 11:25:50

Дэлгэрэнгүй ...
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаагаараа Сэлэнгэ аймаг өссөн үзүүлэлттэй байна
Уг үнэлгээг нээлттэй сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр шалгарсан “Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо” ТББ-ын төлөөлөл бүхий шинжээчдийн баг Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2015 оны А/88 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үнэлэх аргачлал”-ын дагуу аймаг, нийслэл, дүүргийн 2...

2015-12-24 12:57:00

Дэлгэрэнгүй ...
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2015 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
...

2015-12-22 11:20:00

Дэлгэрэнгүй ...
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 01/6719 албан бичгийн хэрэгжилт биелэлт
...

2015-11-21 09:45:00

Дэлгэрэнгүй ...
Авлигын эсрэг шуурхай арга хэмжээ зохион байгуулах сарын аяны биелэлт
...

2015-11-21 09:43:00

Дэлгэрэнгүй ...
АЗДТГ-ын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан
...

2015-11-13 09:41:00

Дэлгэрэнгүй ...