Хэрэглэгчийн эрх Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар    Утас: 1800-1284
ОУ-ын хэрэглэгчийн эрхийн өдөр-2019
...

2019-03-15 10:01:02

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол хэлний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж:
...

2019-02-20 16:31:01

Дэлгэрэнгүй ...
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт: /2018 он/
...

2019-02-01 10:24:02

Дэлгэрэнгүй ...
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ, СОЁЛЫН ТАЛААР МЭДЛЭГ ОЛГОЛОО
...

2018-03-22 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
“ХЭРЭГЛЭГЧЭЭ СОНСЪЁ” ӨДӨРЛӨГӨӨР 143 ИРГЭНД ҮЙЛЧИЛЛЭЭ
...

2018-03-19 19:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль: /Шинэчилсэн найруулга/
...

2018-02-27 17:50:02

Дэлгэрэнгүй ...
ЕБС-ийн хичээл:
...

2018-02-02 10:06:01

Дэлгэрэнгүй ...
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
...

2017-09-01 10:45:01

Дэлгэрэнгүй ...
ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ МАНАЙ АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА
...

2017-07-04 18:30:00

Дэлгэрэнгүй ...
Хэрэглэгчийн эрхийн тухай ойлголт:
...

2017-05-16 10:02:04

Дэлгэрэнгүй ...