Иргэний нөөцийн жагсаалт
Нэр Хавсралт
1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 91 дүгээр тогтоолоор Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэний жагсаалт. татах
2 Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 581 дүгээр тогтоолоор Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн 1541 иргэний жагсаалт. татах
3 Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2022-04-08-ны өдрийн 263 дугаар тогтоол/ татах
4 Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2021-11-24-ний өдрийн 362 тоот тогтоол/ татах
5 Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2021-03-19-ны өдрийн 106 тоот тогтоол/ татах
6 Сэлэнгэ аймгийн төрийн албаны нөөцийн бүртгэл /2020-11-13/ татах
7 Сэлэнгэ аймгийн төрийн албаны нөөцийн бүртгэл /2019-12-05/ татах
8 Төрийн албаны зөвлөлийн 2018 оны 58-р тогтоолоор төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай татах
9 Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 оны 160-р тогтоолоор төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай татах