Цэргийн штаб
Үндсэн чиг үүрэг:
Батлан хамгаалах талаарх бодлого, хууль тогтоомжийг биелүүлэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, цэрэг техникийн тоо бүртгэл хөтлөх, цэрэг халалт, татлага, дүйцүүлэх албаны үйл ажиллагааг зохион байгуулах, цэргийн бэлтгэл үүрэгтний дайчилгааны болон дайчилгааны сургуулийн бэлтгэлийг хангах, нутаг дэвсгэртээ байгаа зэвсэгт хүчин бусад цэргийн анги байгууллагатай хамтран ажиллах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
 

д/д

Нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

Албаны цахим шуудан

1

Б.Давааням

Штабын дарга

 

 

selenge_tssh@mod.gov.mn

2

Б.Батчулуун

Тоо бүртгэлийн ахлах офицер, х/ч

 

94913030

batchuluun@selenge.gov.mn

3

М.Ганбат

Орон нутгийн хамгаалалт, сургалтын офицер, д/х

 

94112802

ganbat@selenge.gov.mn

4

Б.Мөнгөнцоож

Дайчилгааны офицер, д/х

 

95457090

munguntsooj@selenge.gov.mn