Цэргийн штаб
Үндсэн чиг үүрэг:
Батлан хамгаалах талаарх бодлого, хууль тогтоомжийг биелүүлэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, цэрэг техникийн тоо бүртгэл хөтлөх, цэрэг халалт, татлага, дүйцүүлэх албаны үйл ажиллагааг зохион байгуулах, цэргийн бэлтгэл үүрэгтний дайчилгааны болон дайчилгааны сургуулийн бэлтгэлийг хангах, нутаг дэвсгэртээ байгаа зэвсэгт хүчин бусад цэргийн анги байгууллагатай хамтран ажиллах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
 
 

Цол Овог нэр

Албан тушаал

  •  

E-Mail

  •  
  •  

Хурандаа А.Бүрнээбаатар

Цэргийн штабын дарга

  1.  
  1.  

burneebaatar@selenge.gov.mn

Хошууч

Энхболд

Тоо бүртгэлийн офицер

 

  1.  

enkhbold@selenge.gov.mn

Хошууч Б.Мөнгөнцоож

Орон нутгийн хамгаалалт сургалтын офицер

  1.  
  1.  

munguntsooj@selenge.gov.mn