Цэргийн штаб
Үндсэн чиг үүрэг:
Батлан хамгаалах талаарх бодлого, хууль тогтоомжийг биелүүлэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, цэрэг техникийн тоо бүртгэл хөтлөх, цэрэг халалт, татлага, дүйцүүлэх албаны үйл ажиллагааг зохион байгуулах, цэргийн бэлтгэл үүрэгтний дайчилгааны болон дайчилгааны сургуулийн бэлтгэлийг хангах, нутаг дэвсгэртээ байгаа зэвсэгт хүчин бусад цэргийн анги байгууллагатай хамтран ажиллах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
 
 
 

Цол Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас:

E-Mail

Ажлын утас
Гар утас

Дэд хурандаа Б.Энхболд

Цэргийн штабын дарга

         7036-2303      
99243302

enkhbold@selenge.gov.mn

Дэд хурандаа

Б.Мөнгөнцоож

Орон нутгийн хамгаалалт сургалтын офицер

  7036-2570

95457090

selenge_tssh@mod.gov.mn

Ахмад

Б.Батчулуун

Тоо бүртгэлийн офицер

7036-2570
94913030

selenge_tssh@mod.gov.mn