Нийгмийн бодлогын хэлтэс
Хэлтсийн чиг үүрэг:
 
Аймгийн нийгмийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, боловсрол, соёл урлаг, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд, биеийн тамир, нийгмийн халамж үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлт, хүүхэд залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмадууд, эмзэг бүлгийн иргэд зэрэг хүн ам зүйн чиглэлээр явуулах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх чиг үүргийг хэрэгжүүлж аймаг, орон нутгийн түвшинд ажилгүйдлийг бууруулах бодлогыг оновчтой төлөвлөх, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
 
Эрхэлсэн ажил үйлчилгээ, чиг үүргийн дагуу аймгийн Засаг даргын дэргэдэх дараах хэлтэс, албаны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж удирдлага, зохицуулалтаар хангана. Үүнд:
 
-Боловсрол соёл,урлагын газар
 
-Биеийн тамир, спортын газар
 
-Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс
 
-Хөдөлмөр, нийгмийн халамж үйлчилгээний газар
 
-Гэр бүл,хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар
 
 
 
 

Албан тушаал

нэр

Утасны дугаар

Цахим хаяг

Хэлтсийн дарга

Б.Энхбат

99106870 

                enkhbat@selenge.gov.mn

 

Боловсролын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Оюун

99814380

Oyun@selenge.gov.mn

Хүн ам зүйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Оюун-эрдэнэ

99149118

oyunerdene@selenge.gov.mn

Соёл урлаг, хүүхэд залуучуудын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Отгонтуяа

99172704

otgontuya@selenge.gov.mn