Нийгмийн бодлогын хэлтэс
Хэлтсийн чиг үүрэг:
 
Аймгийн нийгмийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, боловсрол, соёл урлаг, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд, биеийн тамир, нийгмийн халамж үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлт, хүүхэд залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмадууд, эмзэг бүлгийн иргэд зэрэг хүн ам зүйн чиглэлээр явуулах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх чиг үүргийг хэрэгжүүлж аймаг, орон нутгийн түвшинд ажилгүйдлийг бууруулах бодлогыг оновчтой төлөвлөх, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
 
Эрхэлсэн ажил үйлчилгээ, чиг үүргийн дагуу аймгийн Засаг даргын дэргэдэх дараах хэлтэс, албаны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж удирдлага, зохицуулалтаар хангана. Үүнд:
 
-Боловсрол соёл, урлагийн газар
-Биеийн тамир, спортын газар
-Нийгмийн даатгалын хэлтэс
-Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
-Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар
-Эрүүл мэндийн газар
 
 
 
 

Албан тушаал

Нэр

Утасны дугаар

Цахим хаяг

Хэлтсийн дарга

 

 

 

Хүн амын хөгжил, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын бодлогын асуудал ахлах хариуцсан мэргэжилтэн

Т.Энхтунгалаг

99735785

enkhtungalag@selenge.gov.mn

Боловсролын бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

н.Гантуул

99404974

gantuul@selenge,gov.mn

Соёл урлаг, гэр бүл, хүүхэд залуучуудын бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Е.Алтынай

85112818

altynai@selenge.gov.mn