ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ-2018. ВИДЕО №26:

2018 оны төсвийн онцлог, дэвшүүлсэн зорилт, салбар бүрт хуваарилсан санхүүжилтийн дүн, эдгээрийн нийт төсөвт эзлэх хувь хэмжээ зэрэг төсвийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе.

Доорхи холбоосоор орж үзнэ үү.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NYpmK2kiZcs