Хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөллийн үйлчилгээг үнэ төлбөргүй аваарай

Иргэд та бүхэнд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцааг хэрхэн авах талаарх мэдээллийг хүргэж байна. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын Өрхийн амьжиргааны түвшний мэдээллийг тус төв нь шууд хардаг боллоо.

Хууль зүйн туслалцааг хэрхэн авах талаар мэдээллийг хүргэж байна. Та бүхэн энэ холбоосоор орж дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.  www.lac.gov.mn