Хууль зүйн туслалцааг хэрхэн авах вэ?

Хууль зүйн туслалцааг хэрхэн авах талаар мэдээллийг хүргэж байна. Та бүхэн энэ холбоосоор орж дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.  www.lac.gov.mn