“АРХИВ АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА” СЭДЭВТ ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Монгол Улсын Их хурлын чуулганы 2020 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар батлагдсан "Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль" 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрөгдөж эхлэх учир Архивын ерөнхий газраас “Архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн танилцуулга” сэдэвт цахим сургалтыг аймгийн ЗДТГ, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудад зохион байгууллаа. Сургалтад 30 байгууллагын 40 алба хаагч хамрагдлаа.