ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН: /2023 оны 01 сараас 05 сар хүртэлх байдлаар/