ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН: /2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/