Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн 3-р хуралдаан боллоо.

Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн 3-р хуралдаан боллоо. Энэ удаагийн хуралдаанаар:

1. “Чацаргана” аймгийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын мэдээлэл. 
2. “Хүнсний баталгаат байдал” аймгийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн мэдээлэл.
3. “Архи, согтууруулах ундаа худалдаалах, түүгээр зөвшөөрөл олгох журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай. 
4. “Манай гудамж-Миний гэр” аймгийн хөтөлбөрийн төсөл. 
5. Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай. 
6. 2017 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан.
 7. “Ган Мон энжелс” ХХК-ийн зээлийн хугацаа сунгуулах, барьцаа хөрөнгө чөлөөлүүлэх тухай хүсэлт. 
8. Аймаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай. 
9. Аймаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай.
10. Тариалангийн талбайн бүс нутаг тогтоох тухай. 
11. Төрийн жинхэнэ албан хаагчдад зэрэг дэв олгох тухай.

асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.