АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ЦАХИМ ХУРАЛ ХИЙВ

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсгээс өнгөрсөн оны 11 дүгээр сард ажиллаж, орон нутгийн төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг газар дээр нь шалган тусалж, авлигын нөхцөл байдлыг тодорхойлсон бөгөөд онлайнаар холбогдож шалгалтын дүнг хэлэлцүүлж, зөвлөмж өглөө. Хэлэлцүүлэгт Авлигатай тэмцэх газрын болон аймгийн удирдлагууд оролцлоо.