"Ээлтэй орчин Иргэн танд" сумдад үйлчилж байна

 

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас аймгийнхаа бүх сум, тосгон, томоохон суурин газруудад оршин сууж байгаа иргэддээ газар дээр нь очиж төрийн үйлчилгээг хүргэдэг зорилготой “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээ энэ сарын 2-ны өдрөөс эхлýí ºíººäºð 12 äàõü ºä𺺠¿ðãýëæèëæ áàéíà. Àéìãèéí õàìãèéí îëîí õ¿í àìòàé, òîìîîõîí ñóóðèí Ìàíäàë ñóìûí Ç¿¿íõàðàà õîòîîñ ýõýëñýí óã àðãà õýìæýý Ìàíäàë ñóì, Õýðõ, Ò¿íõýë òîñãîí, Áàÿíãîë, Æàâõëàíò, Õ¿äýð, Åðºº, Áóãàíò òîñãîí, Õóøààò, Àëòàíáóëàã, Íîìãîí òîñãîí, Ñàéõàí ñóìäààð ¿ðãýëæèëæ áàéíà.
 
Сэлэнгэ аймгийнхаа 17 сум, 6 тосгодод хүрч үйлчилдэг эл арга хэмжээ энэ жилийн хувьд “Нээлттэй хаалга” нэрээ өөрчилж, “Төрийн ээлтэй үйлчилгээгээр иргэдийнхээ амьдарч байгаа орон нутагт хүрч үйлчилье” гэсэн зорилт дэвшүүлэн явагдаж буйгаараа онцлогтой юм. Аймгийн ЗДТГ-ын зүгээс уг арга хэмжээг улам чанаржуулж, ач холбогдлыг нь нэмэгдүүлэх, цаг үеийн нөхцөл байдалд зохицуулах зорилгоор энэ жилээс 6-р сардаа багтаан бүх сумдад ажиллахаар болгон хуваарийг нь өөрчиллөө. Учир нь өмнө нь хавар 5 сард, намар 9, 10-р саруудад зохион байгуулдаг байсан юм. Энэ нь иргэдийн хувьд 5 сард тариа, ногоогоо тарих, зуслангийнхаа нүүдэл суудлыг хийх, харин 9, 10-р саруудад тариа, ногоогоо хураах, хадлан тэжээлээ бэлтгэх, өвөлжилтийн бэлтгэлээ хангах гээд ажлын ачаалал ихтэй, цаг хугацааны таарамж ончтой бус байсан учраас харгалзан үзэж хуваарийг өөрчилжээ. Тус үйлчилгээгээр аймгийн хэмжээний төрийн 14-15 байгууллагын үйлчилгээг орон нутагт газар дээр нь иргэдэд хүргэснээр олон төрлийн ач холбогдолтойг иргэд ойлгож, энэ ажлыг хүсэн хүлээдэг болсон юм. Эл ажлын бас нэг гол онцлог нь аймгийн Засаг дарга удирдлагын багтайгаа тухайн сум, тосгонд очиж иргэдтэйгээ нүүр тулан уулздаг, иргэдийнхээ санаа бодлыг сонсдог, боломжтой асуудлуудыг газар дээр нь шийдвэрлэдэг давуу талтай юм.