ТАЗ-ийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөл шагнуулав

Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөл 2013 оны ажлаараа аймаг, нийслэлийн салбар зөвлөлүүдээс тэргүүлж шагналаа гардан авлаа. Шагналыг Монгол Улсын Төрийн Албаны Зөвлөлийн дарга Б.Цогоо 2014 оны 06 сарын 09-ны өдөр Улаанбаатар хотод Төрийн Албаны Зөвлөлийн байранд гардуулан өглөө.