Манай аймгийн ТАЗ-ийн салбар зөвлөлөөс туршлага судлав

Сүхбаатар аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөийн гишүүд манай аймгийн төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага судаллаа. Уулзалтын үеэр Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дарга Ө.Сувдаа 2014 онд салбар зөвлөлийн хийж хэрэгжүүлж ажил байдлын талаар мэдээлэл хийв.