СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД АЖИЛ ӨГЛӨӨНИЙ 08:00 ЦАГТ ЭХЛЭХЭЭР БОЛЛОО

Төр захиргааны байгууллагын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийж аймгийн хэмжээнд 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл ажлын эхлэх цагийг 08:00 цаг болголоо.