ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 01 сарын 30-ны өдрийн А/16 дугаар захирамжаар "СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ" худалдаа, үйлчилгээний газруудын ажиллах хуваарийг 2020 оны 02 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 2020 оны 03-р сарын 02-ны өдөр хүртэлх хугацаанд 08.00 цагаас 22.00 цаг хүртэл ажиллах түр цагийн хязгаар тогтоолоо.