Аймгийн ИТХ-ын YIII хуралдаан хуралдлаа
Энэ сарын 07-ны өдөр аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын YIII хуралдаан боллоо. Тус хуралдаанаар:
 
1.Аймгийн Концессийн гэрээгээр гүйцэтгэх ажлын жагаалтыг батлах тухай
 
2.Аймгийн 2013 оны төсвийн гүйцэтгэл
 
3.Аймгийн 2014 оны тодотгосон төсвийн тухай
 
4.Бусад асуудлын тухай хэлэлцэж баталлаа.