АРХИ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ҮЙЛЧЛЭХИЙГ 2020 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 14-НИЙ ӨДРИЙН 08.00 ЦАГААС 10 ДУГААР САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН 10 ЦАГ ХҮРТЭЛ ХОРИГЛОЛОО

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/285 тоот архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг 2020 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 08.00 цагаас эхлэн 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10 цаг хүртэл хориглосон захирамж.