15:00 ЦАГИЙН БАЙДЛААРХ СОНГУУЛИЙН ИРЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Сүхбаатар сум - 36.33%
Алтанбулаг сум - 34.37%
Баруунбүрэн сум - 45.85%
Баянгол сум - 36.57%
Ерөө сум - 33.08%
Жавхлант сум - 42.98%
Зүүнбүрэн - 42.20%
Мандал сум - 30.74%
Орхон сум - 32.95%
Орхонтуул сумн - 31.65%
Сайхан сум - 32.93%
Сант сум - 46.87%
Түшиг сум - 45.69%
Хушаат сум - 42.04%
Хүдэр сум - 47.26%
Цагааннуур сум - 34.50%
Шаамар сум - 38.25%
Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд нийт 69977 сонгогчдоос 15 цагийн байдлаар 24812 иргэн саналаа өгөөд байна. Сонгуулийн ирц 35.44 хувьтай явж байна.