ХЯНАЛТЫН ТООЛЛОГЫН УРЬДЧИЛСАН ДҮН

Сүхбаатар сум 14897 сонгогч санал өгөхөөс 8599 буюу 57%
Алтанбулаг сум 3084-өөс 1638 буюу 53%
Баруунбүрэн сум 1943-аас 1338 буюу 68.8%
Баянгол сум 3642-оос 2364 буюу 64.9%
Ерөө сум 4469-өөс 2621 буюу 58.6
Жавхлант сум 1397-оос 956 буюу 68.4
Зүүнбүрэн сум 1815-аас 1222 буюу 67.3
Манддал сум 17215-аас 9335 буюу 54.2%
Орхон сум 1572-оос 935 буюу 59.4%
Орхонтуул сум 2507-оос 1538 буюу 61.3%
Сайхан сум 6089-өөс 3613 буюу 59.3%
Сант сум 1453-аас 1039 буюу 71.5%
Түшиг сум 1206-аас 916 буюу 75.9%
Хушаат сум 1306-аас 880 буюу 67.3%
Хүдэр сум 1774-өөс 1228 буюу 69.2%
Цагааннуур сум 3020-оос 1727 буюу 57.1%
Шаамар сум 1066-аас 676 буюу 63.4%-тай тус тус гарчээ.
Урьдчилсан дүнгээр Сэлэнгэ аймаг Орон Нутгийн сонгуульд 70033 сонгогч санал өгөхөөс 41583 буюу 59.38-ийн ирцтэйгээр өндөрлөсөн байна.
Жич: Зөөврийн хайрцагаар 503 сонгогч санал өгөхөөс 477 сонгогч санал өгч оролцжээ.