Ургац хураалт 12.5 хувьтай явна

Энэ онд Сэлэнгэ àéìãèéí õýìæýýíä íèéò 174.0 га талбайд тариалалт хийсний 142.0 ìÿí.ãà òàëáàéä үр тариа, 3245.5 га-д тэжээлийн ургамал, 28730 га-д тосны ургамал тариалсан. Ургац òîãòîîëòûí óðüä÷èëñàí балансаар үр тариа 206565 тн, òýæýýëèéí óðãàìàë 5875.5 òí, тосны ургамал 20277 òí, òºìñ 42211 òí õ¿íñíèé íîãîî 30147 òонныг õóðààí àâахаар тогтоогдоод байна. Ү¿íýýñ óëààíáóóäàéн ургац 130.5 ìÿí.ãà талбайгаас 15.1 öí áóþó 194.2 ìÿí.òí ургац хураан авахаар тогтсон нь Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайдтай байгуулсан гэрээнд тусгагдсан ургацаа 102 хувиар давуулан биелүүлэх төлөвтэй байгаа юм. 9 дүгээр сарын 10-ны байдлаар аймгийн хэмжээнд үр тариа 17822 га талбайгаас 26043.7 тонн, тосны ургамал 827 га талбайгаас 452 тонн, тэжээлийн ургамал 40 га талбайгаас 250 тонн, хүнсний ногоо 940.2 га талбайгаас 13311.9 тонн, төмс 1104.3 га талбайгаас 15610.2 тонн хураан авсан нь нийт хураан авах ургацын 12.5, хүнсний ногооны 44.5, төмсний 37.6 хувьд хүрсэн байна.