ӨНӨӨДӨР 43 ИРГЭН ЭДГЭРЭН ГАРЧ БАЙНА
2021-06-29-ний энэ өдөр Сэлэнгэ аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Ковидын тасгаас -2, Мандал сумын Уламжлалт дахь Ковидын тасгаас 5, Мандал сумын Хэрх тосгоны ЭМТ-ийн дэргэдэх Ковидын тасгаас 12, Жавхлант сумын Ковидын тасгаас 4, Шаамар сумын ЭМТ-ийн Ковидын тасгаас 3, Шаамар сумын МСҮТ дэх Ковидын тасгаас 17, нийт 43 хүн эдгэрэн гарч гэрийн тусгаарлалтад шилжиж байна.
Та бүхэндээ эрүүл энхийг хүсье.
Дэглэм журмаа чанд сахин мөрдөөрэй.
Эмчилж эдгээсэн нийт эмч мэргэжилтнүүддээ баярлалаа.