Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын цахим бүртгэл 2021-10-22-ны өдрийг хүртэл явагдах тул та бүхэн доорх хаягаар бүртгүүлнэ үү.